Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - Kabinet Župana

2015.
Siječanj
15

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2014.
Kolovoz
19

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U KABINET ŽUPANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - VODITELJ ODSJEKA ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

T E S T I R A N J E  I U P U T E   K A N D I D A T I M A POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U KABINET ŽUPANA ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2014.
Kolovoz
6

Javni natječaj za prijam u službu - Kabinet župana Bjelovarsko-bilogorske županije

- voditelj odsjeka za protokol i odnose s javnošću, na neodređeno vrijeme uz probni rad o tri mjeseca ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2014.
Travanj
17

Zaklada Zamah raspisala natječaj za građanske akcije

Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah” raspisala je 15. travnja 2014. godine, natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama ...

2014.
Siječanj
24

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna i EU fondova

Javni oglasi
Saznajte više »
 < 1 2