Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - Kabinet Župana

2015.
Siječanj
15

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije


Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište, datum rođenja i OIB (broj mobitela, e-mail adresa),  kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih, potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz teksta Javnog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata, izvadak iz odgovarajućeg registra udruga, podmladaka ne stariji od šest mjeseci).
Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije do dana 04. veljače 2015. godine.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

  Dokumenti za download