Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - Kabinet Župana

2016.
Lipanj
17

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINET ŽUPANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću u Kabinet župana Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću u Kabinet župana Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

za dan 23. lipnja (četvrtak) 2016. godine u 9,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat)

Na testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću u Kabinet župana Bjelovarsko-bilogorske županije  poziva se slijedeći kandidat:

 

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 06. 2016.