Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj

2018.
Travanj
30

Javni poziv za prijavu mjere „Sufinanciranje nastupa na sajmovima”


Županijska skupština Bjelovarsko-bilogrske županije donijela je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava u 2018. godini projektima prihvatljivim za financiranje iz fondova EU i nacionalnih izvora KLASA: 300-01/18-01/1, URBROJ: 2103/1-01-18-7, od 28. veljače 2018.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za prijavu na mjeru „Sufinanciranje  nastupa na sajmovima” KLASA: 300-01/18-01/34, URBROJ: 2103-09-18-02 od 23. travnja 2018.

U Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu, KLASA: 400-08/17-01/1, URBROJ: 2103/1-01-17-3, od 30. studenoga 2017., u razdjelu 4. Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj, Glava 4-1 Gospodarstvo i obrtništvo, Aktivnost A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA na poziciji PR00241 352; Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu 70.000,00 kn.

  Dokumenti za download
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.