Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj

2016.
Travanj
11

Natječaj za izbor direktora/ice Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.


Kandidat/kinja za direktora/icu Društva mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i slijedeće uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Društvom
- znanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis,
- preslik diplome ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi,
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu  izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje    se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)
- program rada za mandatno razdoblje.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 04. 2016.