Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj

2015.
Rujan
8

NATJEČAJ za izbor stručnog suradnika za realizaciju projekta”Jačanje kapaciteta gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije”


Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica ekonomske struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- da poznaje rad na osobnom računalu.
            
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

  Dokumenti za download