Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2017.
Travanj
12

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu višeg referenta za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek Bjelovar


- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik/ca ili stručni prvostupnik/ca građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

Uvjet stručni prvostupnik/ca na temelju članka 35. stavka 2. Uredbe o kasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

  Dokumenti za download
Dodano: 12. 04. 2017.
Dodano: 12. 04. 2017.