Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2018.
Kolovoz
1

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
- zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - izgradnja pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda -revizija 1 i to; -prag 1 na lokaciji 1 na k.č.br. dio 1486/2 (2990 -po katastru) k.o. Čazma, -prag 2 na lokaciji 2 na k.č.br. 1560 k.o. Draganec,    -prag 3 na lokaciji 3 na k.č.br. 1405/1 (1405/3 -po katastru) k.o. Sišćani, -prag 4 na lokaciji 4 na k.č. br. 412/6 (2113/3 -po katastru) k.o. Narta

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 08. 2018.