Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - Stručna služba za županijske poslove

2014.
Ožujak
24

J A V N I   P O Z I V   za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije


Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
- učenička vijeća srednjih škola,
- studentski zborovi,
- drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 03. 2014.