Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

2016.
Prosinac
14

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UMIROVLJENIKE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

za dan 20. prosinca (utorak) 2016. godine u 9,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat)

Na testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije  poziva se slijedeći kandidat:


1.  Renato Škudar Bjelovar
2.  Vladimir Božić  Bolč
3.  Amalia Jarža Daruvar
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

PRAVILA TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na oglas za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podijeljenja pitanja za provjeru znanja. Ova provjera traje 30 minuta.
Za provjeru znanja, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili test ako su dobili najmanje 5 bodova na testiranju.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju).
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, o pristupanju razgovoru s Povjerenstvom (intervju) pristupit će isti dan u dogovoreno vrijeme poslije pisanog testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te se pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijam u službu .
Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije donosi rješenje o prijmu u službu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije. Navedeno rješenje dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas, a koji su ispunjavali formalne uvjete propisane oglasom.
        Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete propisane oglasom imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, ima pravo podnijeti žalbu županu Bjelovarsko-bilogorske županije.
     
Povjerenstvo za provedbu oglasa
za prijam u službu višeg stručnog suradnika
u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike
Bjelovarsko-bilogorske županije

  Dokumenti za download