Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” broj 10/13. – Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. siječnja 2015. godine donosi PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu.

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom nabave  određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno planiranim nabavama upravnih odjela Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 04. 2015.
Dodano: 29. 04. 2015.
   Povratak na sve akte župana