Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13- Pročišćeni tekst), a u svezi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu.

Planom prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se radna mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje uz potrebno stručno znanje i broj izvršitelja, te broj osoba koje se planira primiti na stručno osposobljavanje prema razini obrazovanja u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije tijekom 2015. godine.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana