Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini.

U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno  je 78 službenika i 9 namještenika, od čega četiri pripadnika nacionalnih manjina i to: 1 pripadnik srpske nacionalne manjine, 3  pripadnika češke  nacionalne manjine i 1 Austrijanac.
U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je sedam osoba sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenika.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana