Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, i 86/12) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac.

Josip Bazijanec razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac na vlastiti zahtjev s danom 28. siječnja 2015. godine.
Branko Gazica imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac ispred osnivača.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana