Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na zapošljavanje vozača na određeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 05. veljače 2015. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na zapošljavanje vozača na određeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Zbog aktivnosti demontaže postojećeg i instalacije novog MSCT uređaju na Odjelu radiologije Opće bolnice Bjelovar, iskazana je potreba prijevoza hitnih pacijenata u najbliže ustanove prema mjestu intervencije.
Sukladno navedenom, daje se suglasnost Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, da zaposli vozača na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dva) mjeseca, dok traje potreba za prijevoz hitnih pacijenata u druge ustanove za obavljanje MSCT-a, dok se isti ne osposobi za rad u Općoj bolnici Bjelovar.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana