Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Poljoprivreda Bjelovarsko-bilogorske županije

“Mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG-a primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška”

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je u ožujku 2016. godine donio Odluku o sufinanciranju, a u travnju 2016. godine potpisao Ugovor o sufinanciranju znanstveno-stručnog projekta „Mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG-a primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška“ s Poljoprivrednim institutom Osijek. Tema ...

iINTERNACIONALIZACIJA AGRARA – TOP 1000 HRVATSKE POLJOPRIVREDE

Bjelovarsko-bilogorska županija je početkom 2016. godine potpisala sporazum o sudjelovanju na projektu „iInternacionalizacija agrara – TOP 1000 hrvatske poljoprivrede Realizator projekta je tvrtka SLink iz Osijeka, suvlasnik internetskog portala Agroklub.com. Agroklub.com je informacijski sustav u poljoprivredi, koji daje kontinuirani ...

Unaprjeđenje tehnologije proizvodnje kozjeg mlijeka utvrđivanjem fiziološke granice koncentracije uree

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA I AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POTPISALI SU UGOVOR O SUFINANCIRANJU VIP PROJEKTA – „Unaprjeđenje tehnologije proizvodnje kozjeg mlijeka utvrđivanjem fiziološke granice koncentracije uree“. ...

KNJIGA O UZORNIM SEOSKIM ŽENAMA

Deseta godišnjica provedbe projekta Izbor najuzornije seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije obilježena je krajem 2013. godine izdavanjem knjige „Uzorne seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije“ u nakladi županijske Udruge seoskih žena i uz financijsku pomoć Bjelovarsko-bilogorske županije. ...

POLJOPRIVREDA - Specijalistička edukacija “Poduzetništvo u ekonomiji znanja 5”

7. natjecanje striža ovaca - pobjednici

U Drnišu je 17. lipnja 2014. u organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije, grada Drniša, Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza i Savjetodavne službe, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede održano je „7. državno natjecanje u striži ovaca“. ...

FBA SPECIJALISTIČKI STUDIJ – PODUZETNIŠTVO U EKONOMIJI ZNANJA 5 - POLJOPRIVREDA

Provedba specijalističke edukacije ...

Robna marka meda “Slatka nit”

Bjelovarsko-bilogorska županija je vlasnik prve robne marke meda u Republici Hrvatskoj pod imenom „Slatka nit“. ...

 1 2 >