Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ZAŠTITU OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode
Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec
Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger
Zeleni vrtovi Poilovlja Grad Garešnica
Stambena građevina – zamjenska građevina, k.č.br. 2397, 2398, 2400/2, 2420, k.o. Kraljevac_Saša Polanc
Rekonstrukcija TS 35/10 Veliki Grđevac za prihvat i omogućavanje funkcionalnosti energetskih transformatora sa automatskom regulacijom, k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Veliki Grđevac- HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Projekt „Čazma Natura“, k.o. Čazma i k.o. Miklouš_Grad Čazma
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće bravarske radionice na lokaciji u Starom Štefanju 35, k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje Mato Štefović
Plato za kruti stajski gnoj i spremnik gnojnice (200UG), k.č.br. 200/2/A (200/4), 200/2/B (200/5), 200/2/C (200/6), k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Stambeno-poslovna građevina u Maloj Peratovici 4, na k.č.br. 132/A/2 (132/2), 130/A/3 (130/8), 409/3, 130/A/4 (130/9), k.o. Mala Peratovica Mijić Mijo i Mijić Niko
Gospodarska građevina (dva spremišta poljoprivredne mehanizacije, radionica za popravak poljoprivredne mehanizacije, drvarnica i spremište poljoprivrednih proizvoda), k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Plato za kruti gnoj i spremnik gnojnice (30UG), k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Spremnik za kruti stajski gnoj i spremnik za gnojnicu (20UG), k.č.br. 940/1, k.o. Velika Barna OPG Katarina Čikvar
Stambena zgrada, k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica Svetko Ćetković
Gradnja javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz ŽC 3084 u naselju Ivanska, k.č. 2075/16, k.o. Ivanska Općina Ivanska
Stambena zgrada – obiteljska kuća na k.č.br. 577/2 i 577/3, k.o. Štefanje Mario Novaković
Stambena zgrada s garažom na k.č.br. 805/1, k.o. Zrinski Topolovac Mario Kovačević
Javna rasvjeta u Ulici Hrvatskih branitelja“ u Čazmi Grad Čazma
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 252/1, 252/2 i 254/3, k.o. Lasovac Stojanović Slobodan i Stojanović Rada
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 2025 i 2026, k.o. Šandrovac Olenković Milan i Dekalić Ankica
Gospodarska građevina proizvodne namjene, pretežito poljoprivredne Po+P+1 i izgradnja pomoćne građevine P – nadstrešnice u Maloj Peratovici, na k.č.49/3,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Spremište za poljoprivredne strojeve P u Maloj Peratovici, na k.č. 51/5,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Izgradnja gospodarske građevine poljoprivredne namjene (spremište poljoprivredne mehanizacije i spremište poljoprivrednog alata te prostor za radnike) k.č. br. 1343/1, k.o. Dapčevica EKO NUTRIMENS d.o.o.
Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine i gradnja pomoćne i gospodarske građevine) k.č. br. 1335/2, k.o. Draganec Ivan Radosavljević
Gospodarska građevina (garaža za traktor, pušnica, drvarnica i tri spremišta) k.č. br. 902/6, k.o. Narta Tomislav Talanga
Gradnja zamjenske stambene zgrade – obiteljska kuća, k.č.br. 1897, k.o. Ćazma Matija Mihekovec
Rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, k.č.br. 696/1, 696/2, 696/4 i 696/5, k.o. Gornja Kovačica Pavić Dario
Rekonstrukcija stambene građevine sa bazenom, k.č.br. 1677/13, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Rekonstrukcija gospodarske građevine, k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Izgradnja novih gospodarskih zgrada i građevina, k.č.br. 780/1, 780/2, 780/3, 780/6, 781, 640, 641, 2219/63, k.o. Velika Barna Ivan Uđbivac
Gradnja stambene građevine, k.č.br. 884/2, k.o. Vagovina Josipa i Matija Vinceković
Informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara
Stambena zgrada – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja, k.č.br. 1668/6, k.o. Zdelice Bugarin Stjepan i Bugarin Danica
Projekt „Čazma Natura“ – uređenje odmorišta i vidikovca Sv Vid, k.č.br. 2030/1 i 2030/3, k.o. Bojana i postavljanje solarne autobusne stanice, k.č.br. 3000, k.o. Čazma Grad Čazma
Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 1019/4 i 1019/5, k.o. Štefanje Luka Lamač
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Poljoprivreda Bjelovarsko-bilogorske županije

iINTERNACIONALIZACIJA AGRARA – TOP 1000 HRVATSKE POLJOPRIVREDE

Bjelovarsko-bilogorska županija je početkom 2016. godine potpisala sporazum o sudjelovanju na projektu „iInternacionalizacija agrara – TOP 1000 hrvatske poljoprivrede Realizator projekta je tvrtka SLink iz Osijeka, suvlasnik internetskog portala Agroklub.com. Agroklub.com je informacijski sustav u poljoprivredi, koji daje kontinuirani doprinos transformaciji i razvoju sektora poljoprivrede i prehrambene industrije općenito. Na njemu se objavljuju najvažnije novosti, članci, istraživanja i analize iz ovog sektora te im se pružaju različite usluge oglašavanja, brandiranja, pojavljivanja na društvenim mrežama, istraživanja tržišta i PR-a. Projekt je prisutan na tržištu više od 6 godina i danas je najveći internet projekt o poljoprivredi u regiji, o čemu svjedoči brojka od gotovo 4.000.000 posjeta koje generira godišnje.

Projekt se sastoji od 3 osnovna segmenta:
• informativni – na dnevnoj bazi donosi pregled poljoprivrednih vijesti, prati sajmove i događanja u zemlji, regiji i svijetu, prati cijene roba, omogućuje povezivanje subjekata na poljoprivrednom tržištu te donosi stručni i edukativni sadržaj svih poljoprivrednih tema
• tržišni – koji već niz godina kroz Poljoprivredni oglasnik uspješno spaja ponudu i potražnju, primarno za osnovnim inputima u procesu poljoprivredne proizvodnje, a koriste ga i mali i veliki proizvođači te hobisti
• Agro Baze ili Baze znanja – donose informacije o osnovnim inputima u procesu poljoprivredne proizvodnje na jedan strukturirani način sa mogućnošću filtriranja i pretraživanja. Tu govorimo o bazama Zaštitnih sredstava, Sjemenskog i sadnog materijala, Mehanizacije i Gnojiva.

1. Opis projekta

Prethodno navedene informacije su polazišne osnove odnosno prepoznati problemi s kojima je suočena hrvatska poljoprivreda, što je utjecalo na formiranje ideje i koncepta projekta iInternacionalizacije agrara - TOP 1.000 poljoprivrede RH. Projekt provodi informacijski sustav u poljoprivredi agroklub.com u suradnji sa županijama, a ima 4 osnovne komponente:

A. Jačanje tržišne pozicije poljoprivrednih proizvođača - kreiranje pretražive baze tržišnih kapaciteta
B. Približavanje poljoprivrednih proizvođača tržištu EU
C. Privlačenje potencijalnih investitora u sektor poljoprivrede
D. Podizanje razine optimizma u sektoru

Ciljevi:
Na temelju utvrđenih polazišnih osnova, projektne ideje i koncepta projekta sa 4 navedene komponente koje su ujedno i opći ciljevi projekta, identificirani su slijedeći specifični ciljevi projekta:
• predstaviti poljoprivredu RH na jednom mjestu kroz konkretne proizvode i proizvođače – TOP 1.000 poljoprivrede RH
• predstaviti uspješne/konkurentne proizvođače kroz studije slučaja kao pozitivan primjer pojedinog sektora te na taj način doprinijeti podizanju razine optimizma u sektoru agrara
• kreirati dostupnu bazu podataka koja će identificirati tržišne kapacitete/količine i stvoriti pretpostavku za bolje trženje roba te izlazak proizvođača na tržište EU
• kroz promociju projekta približiti bazu proizvođača otkupljivačima, organizatorima proizvodnje i ostalim zainteresiranim stranama sa domaćeg tržišta i tržišta EU
• predstaviti mogućnosti poljoprivredne proizvodnje pojedine županije, strateške odrednice kao i mogućnosti/pogodnosti za investitore u sektoru poljoprivrede

Upravo je pri dovršetku dio Projekta koji predstavlja 4 pozitivna primjera poljoprivrednika iz različitih sektora poljoprivredne proizvodnje na području BBŽ.
Kroz kreirane studije slučaja i njihovu promociju će se prezentirati oni proizvođači koji mogu biti uzor ostalima u istom sektoru, koji su imali teškoća, zastali u nekoj od faza razvoja i koji traže vlastiti put izlaska iz takve situacije.
Objaviti ćemo sva 4 pozitivna primjera naših poljoprivrednih proizvođača.

Koristi od Projekta:
Projekt doprinosi jačanju tržišne pozicije poljoprivrednih proizvođača te njihova približavanja otkupljivačima i organizatorima proizvodnje iz RH i EU, privlačenju investitora u sektor poljoprivrede, podizanju razine optimizma u segmentu agrara te promociji županija/proizvoda/proizvođača na domaćem i tržištu EU.
Konačno realizirana aplikacija i baza podataka omogućiti će bolje trženje roba, lakšu komunikaciju proizvođača s tržištem te suvremeni internet marketing proizvoda.
S obzirom da su poljoprivredni proizvođači i njihovi proizvodi odnosno tržišni kapaciteti okosnica projekta, izdvajamo glavne značajke koje projekt ima za njih odnosno benefite koje ostvaruju sudjelovanjem u njemu ostvaruju:
• besplatan upis i obrada podataka o gospodarstvu, vrstama i kapacitetu proizvodnje za proizvođača (OPG, obrti, trgovačka društva)
• besplatno i ažurno informiranje o potražnji za proizvodima iz domene njihove vlastite proizvodnje
• besplatna promocija za proizvođače koji će biti predstavljeni kroz studije slučaja pozitivnih primjera
• besplatne i pravovremene informacije o tržištu i proizvodnji kroz status člana najvećeg internet projekta u regiji  Agroklub.com


Trenutačno u Projektu sudjeluje 135 poljoprivrednih proizvođača iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

   Povratak na sve projekte