Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ZAŠTITU OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode
Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec
Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger
Zeleni vrtovi Poilovlja Grad Garešnica
Stambena građevina – zamjenska građevina, k.č.br. 2397, 2398, 2400/2, 2420, k.o. Kraljevac_Saša Polanc
Rekonstrukcija TS 35/10 Veliki Grđevac za prihvat i omogućavanje funkcionalnosti energetskih transformatora sa automatskom regulacijom, k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Veliki Grđevac- HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Projekt „Čazma Natura“, k.o. Čazma i k.o. Miklouš_Grad Čazma
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće bravarske radionice na lokaciji u Starom Štefanju 35, k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje Mato Štefović
Plato za kruti stajski gnoj i spremnik gnojnice (200UG), k.č.br. 200/2/A (200/4), 200/2/B (200/5), 200/2/C (200/6), k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Stambeno-poslovna građevina u Maloj Peratovici 4, na k.č.br. 132/A/2 (132/2), 130/A/3 (130/8), 409/3, 130/A/4 (130/9), k.o. Mala Peratovica Mijić Mijo i Mijić Niko
Gospodarska građevina (dva spremišta poljoprivredne mehanizacije, radionica za popravak poljoprivredne mehanizacije, drvarnica i spremište poljoprivrednih proizvoda), k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Plato za kruti gnoj i spremnik gnojnice (30UG), k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Spremnik za kruti stajski gnoj i spremnik za gnojnicu (20UG), k.č.br. 940/1, k.o. Velika Barna OPG Katarina Čikvar
Stambena zgrada, k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica Svetko Ćetković
Gradnja javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz ŽC 3084 u naselju Ivanska, k.č. 2075/16, k.o. Ivanska Općina Ivanska
Stambena zgrada – obiteljska kuća na k.č.br. 577/2 i 577/3, k.o. Štefanje Mario Novaković
Stambena zgrada s garažom na k.č.br. 805/1, k.o. Zrinski Topolovac Mario Kovačević
Javna rasvjeta u Ulici Hrvatskih branitelja“ u Čazmi Grad Čazma
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 252/1, 252/2 i 254/3, k.o. Lasovac Stojanović Slobodan i Stojanović Rada
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 2025 i 2026, k.o. Šandrovac Olenković Milan i Dekalić Ankica
Gospodarska građevina proizvodne namjene, pretežito poljoprivredne Po+P+1 i izgradnja pomoćne građevine P – nadstrešnice u Maloj Peratovici, na k.č.49/3,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Spremište za poljoprivredne strojeve P u Maloj Peratovici, na k.č. 51/5,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Izgradnja gospodarske građevine poljoprivredne namjene (spremište poljoprivredne mehanizacije i spremište poljoprivrednog alata te prostor za radnike) k.č. br. 1343/1, k.o. Dapčevica EKO NUTRIMENS d.o.o.
Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine i gradnja pomoćne i gospodarske građevine) k.č. br. 1335/2, k.o. Draganec Ivan Radosavljević
Gospodarska građevina (garaža za traktor, pušnica, drvarnica i tri spremišta) k.č. br. 902/6, k.o. Narta Tomislav Talanga
Gradnja zamjenske stambene zgrade – obiteljska kuća, k.č.br. 1897, k.o. Ćazma Matija Mihekovec
Rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, k.č.br. 696/1, 696/2, 696/4 i 696/5, k.o. Gornja Kovačica Pavić Dario
Rekonstrukcija stambene građevine sa bazenom, k.č.br. 1677/13, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Rekonstrukcija gospodarske građevine, k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Izgradnja novih gospodarskih zgrada i građevina, k.č.br. 780/1, 780/2, 780/3, 780/6, 781, 640, 641, 2219/63, k.o. Velika Barna Ivan Uđbivac
Gradnja stambene građevine, k.č.br. 884/2, k.o. Vagovina Josipa i Matija Vinceković
Informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara
Stambena zgrada – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja, k.č.br. 1668/6, k.o. Zdelice Bugarin Stjepan i Bugarin Danica
Projekt „Čazma Natura“ – uređenje odmorišta i vidikovca Sv Vid, k.č.br. 2030/1 i 2030/3, k.o. Bojana i postavljanje solarne autobusne stanice, k.č.br. 3000, k.o. Čazma Grad Čazma
Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 1019/4 i 1019/5, k.o. Štefanje Luka Lamač
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Poljoprivreda Bjelovarsko-bilogorske županije

Robna marka meda “Slatka nit”

Bjelovarsko-bilogorska županija je vlasnik prve robne marke meda u Republici Hrvatskoj pod imenom „Slatka nit“.

Cilj  brendiranja  robne marke meda Bjelovarsko-bilogorske županije je zaštititi visoko kvalitetan proizvod od ostalih koji se pojavljuju na tržištu, a istovremeno i povećati dohodak proizvođačima meda. Proizvođači mogu pod imenom „Slatka nit“ prepoznati  med koji se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije i koji je kontroliran sukladno Pravilniku  o proizvodnji.
Prigodom Dana Sv. Ambrozija, koji se obilježava 7. prosinca, u tijeku idućeg mjeseca predstavit ćemo robnu marku „Bagremov med“ za osnovne škole i dječje vrtiće s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.
Bjelovarsko-bilogorski župan  Miroslav Čačija tada će darovati med, u ukupnoj količini od oko 3.000 kg, osnovnim školama i dječjim vrtićima s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, s ciljem jačanja imuniteta zbog nadolazeće gripe i ostalih zimskih infekcija, te zbog stjecanja zdravih prehrambenih navika kod djece.

 

  Robna marka meda “Slatka nit” - Saznajte više

10. MEĐUNARODNI PČELARSKI SAJAM U GUDOVCU Bjelovarsko-bilogorska županija i Pčelarski savez Bjelovarsko-bilogorska županije kao suorganizatori ovogodišnjeg pčelarskog sajma, mogu biti više nego zadovoljni. Zajedno s Hrvatskim pčelarskim savezom dostojno su obilježili 10. jubilarni pčelarski sajam, koji je i ove godine imao izložbeni, prodajni i obrazovni karakter.
Zanimanje za pčelarstvo se pojačava u vrijeme ekonomske krize - bile su riječi mnogih govornika, sudionika predavanja, radionica i okruglih stolova, ali nije dovoljno samo imati pčele. Stručnjaci se svi slažu u tome da je dobar i organiziran pčelar najvažnija karika uspješnog pčelarenja.

Posjet predstavnika svjetske organizacije APIMONDIA i nacionalnih pčelarskih saveza: Irske, Mađarske, Austrije, Slovenije, Poljske, Crne Gore bio je dokaz da je naš sajam cijenjen u inozemstvu.
U tijeku Okruglog stola pčelarskih saveza, održanog 7.veljače  na dan koji je prethodio otvorenju sajma, predstavnici spomenutih saveza predstavili su svoja nacionalna udruženja i njihove načine pčelarenja. Svi gosti su u superlativima govorili o organizaciji 10. Međunarodnog pčelarskog sajma.

Predsjednik Pčelarskog saveza Slovenije i Ivana Berg-Divald iz hrvatskog pčelarskog saveza
 
Philip McCabe, predsjednik europskog vijeća Apimondie

 
Sudionici okruglog stola

 
Predstavnici pčelarskih saveza Austrije i Irske bili su gosti potpredsjednika Hrvatskog pčelarskog saveza i zastupnika
u Hrvatskom Saboru g.Vladimira Bileka


Na otvaranju 10. Pčelarskog sajma nazočnima su se prigodnim govorima obratili: direktor Bjelovarskog sajma d.o.o. Davorin Posavac, predsjednik Pčelarskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Zvonimir Horak, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Martin Kranjec, predsjednik europskog vijeća svjetske pčelarske organizacije APIMONDIA - Philip McCabe, gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec, Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, potpredsjednik Hrvatskog Sabora Nenad Stazić i zamjenica ministra poljoprivrede RH Snježana Španjol, koja je ujedno proglasila sajam otvorenim.

Zamjenica ministra Snježana Španjol Župan Damir Bajs
Predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Martin Kranjec Predsjednik EV Apimondia-e  Philip McCabe

 

Bjelovarsko-bilogorska županija je vlasnik prve robne marke meda u Republici Hrvatskoj, pod imenom „Slatka nit“.

Cilj brendiranja, odnosno uspostave zaštićene robne marke meda Bjelovarsko-bilogorske županije je: zaštititi visoko kvalitetan proizvod od nelojalne konkurencije ostalih koji se pojavljuju na tržištu, a istovremeno i povećati dohodak lokalnim proizvođačima meda. Dugoročno gledano, kupci će prepoznati zaštićenu robnu marku i ona će postizati veću cijenu na tržištu, jer je zaštićena robna marka jamstvo najbolje kvalitete.

Potrošači mogu pod imenom „Slatka nit“ prepoznati med koji se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije, vrlo visoke je kakvoće i higijenske ispravnosti.

U Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo registrirali  smo:
          1. Verbalni žig   BR: Z20130374
          2. Figurativni žig  BR: Z20130376
          3. Verbalni, jamstveni žig BR: Z20130375


Žigovi su upisani u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod gore navedenim brojevima.

Marketinške aktivnosti za promociju zaštićene robne marke su u tijeku.


Bagremov med vrhunske kakvoće, proizvodnja 2013. godina

Ovaj med potječe s pčelinjih pašnjaka Bjelovarsko-bilogorske županije, analiziran je u ovlaštenom laboratoriju za kontrolu kvalitete meda i ocijenjen  na 7. ocjenjivanju meda Bjelovarsko-bilogorske županije,  za 2013. godinu.


Pčelari su za ocjenjivanje ponudili 56 uzorka meda u 5 kategorija

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša  je, u  suradnji  s Pčelarskim savezom BBŽ i Zavodom za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu,  4. prosinca 2013. godine organizirala: 7. ocjenjivanje meda Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ocjenjivanje je održano u Maloj dvorani Bjelovarskog sajma u Gudovcu.

Predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva bio je prof.dr.sc.  Nikola Kezić, a radom Povjerenstva je koordinirao i podatke unosio  prof.dr.sc. Dragan Bubalo s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Akciju je na terenu, s pčelarima vodio predsjednik Pčelarskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Zvonimir Horak, dr.vet.med, a tehnički dio su odradili predstavnici najveće županijske pčelarske udruge „Bilogora - Bjelovar“.


Dodjela priznanja - odličja je održana 31. siječnja 2014. godine u ŠRC KUKAVICA

DODJELA GODIŠNJIH PRIZNANJA NAJBOLJIM PČELARIMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Svečana dodjela priznanja najboljim pčelarima Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu,  prema rezultatima postignutim na 7. ocjenjivanju  meda BBŽ, održano je 31. siječnja 2014. u SRC Kukavica, u Velikoj Pisanici.

Prisutnim pčelarima, predstavnicima  svih udruga Pčelarskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije obratili su se saborski zastupnik i potpredsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Vladimir Bilek, zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić i predsjednik Pčelarskog saveza BBŽ Zvonimir Horak. Govornici su istaknuli značaj pčelarstva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i osobite rezultate koje postižu pčelari naše županije, poglavito u ozračju punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj Uniji. Obećali su i podršku u stručnom, političkom i materijalnom pogledu.

Ceremoniju uručivanja odličja vodila je, već po tradiciji dr.sc. Maja  Dražić, pomoćnica ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije, a vrlo zapaženo predavanje o prezimljavanju pčela održao je i predsjednik ocjenjivačkog suda 7. ocjenjivanja prof.dr. Nikola Kezić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Od ukupno 56 uzoraka meda, prvo analiziranih u laboratoriju a potom i senzorski ocijenjenih - proglašeno je: 17 zlatnih, 30 srebrnih i 9 brončanih dobitnika.

Najboljim medom je proglašen bagrem Dalibora Herclika iz Grubišnog Polja koji je ujedno i ukupni pobjednik ovog natjecanja.Dobitnici odličja na 7. ocjenjivanju meda Bjelovarsko-bilogorske županije 2013. godine

  Dokumenti za download
   Povratak na sve projekte