Uvodna riječ
 

Posebni slučajevi - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Vrijeme izgradnje ove građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju na zahtjev stranke izdaje Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu.

Uz zahtjev za izdavanje ove dozvole podnositelj prilaže:

 • kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena,
 • dokaze da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine (uvjerenje Državne geodetske uprave u prvom planu te ukoliko zgrada nije vidljiva na istom ovjerene izjave svjedoka kojima se potvrđuje da je građevina izgrađena prije navedenog roka)
 • upravnu pristojbu u iznosu od 20 kuna za podnesak
 • u slučaju da referent utvrdi da je zgrada izgrađena nakon 15. veljače 1968. godine stranka donosi 50 kuna u državnim biljezima za rješenje kojim se odbija zahtjev.
 • u slučaju da referent utvrdi da je građevina zaista izgrađena do 15. veljače 1968. godine, stranka prije izdavanja Uporabne dozvole uplaćuje upravnu pristojbu od 600,00 kn
   

Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu vrijeme izgradnje ovakve građevine utvrđuje uvidom u državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave, a po potrebi izvođenjem i drugih dokaza.

U postupku se utvrđuje:

 • da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine,
 • način smještaja građevine na katastarskoj čestici, odnosno česti­cama, njezina namjena, broj i vrsta etaža te vanjska veličina svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine (visina, dužina i širina).
   

Sve dodatne upite iz područja gradnje korisnici usluga Bjelovarsko-bilogorske županije mogu postaviti na mail koji treba biti otvoren pod nazivom mailto:uog@bbz.hr.


   Povratak na sve posebne slučajeve