Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Pravne osobe

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 26 osnovnih škola. Bjelovarsko-bilogorska županija osnivač je 21 osnovne škole, a 5 škola koje su smještene na području grada Bjelovara osnivač je Grad Bjelovar. ...

Ustanove socijalne skrbi

...

Ustanove zdravstvene zaštite

...

Trgovačka društva i ostale ustanove

...

Srednjoškolske ustanove

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 15 srednjih škola i dva učenička doma. Učenički dom srednjih škola u Bjelovaru djeluje kao samostalna ustanova, a učenički dom Srednje škole „August šenoa“ u Garešnici djeluje u sastavu istoimene škole. ...

Ustanove kulture

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoje broje ustanove kulture koje prikupljaju i čuvaju povijesne zapise, stručno obrađuju i daju na korištenje knjižnu građu. Svojom djelatnošću potiču širenje općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada te zadovoljavaju kulturne potrebe stanovnika na području cijele županije. ...