Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Projekti UO za zdravstvo

PROJEKT ZBRINJAVANJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

Projekt zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda je Projekt koji traje od 2006. godine i isti je, prema posljednjim dostupnim podacima, smanjio smrtnost stanovnika naše županije od posljedica infarkta miokarda za oko 60%.

Statistički, godišnje se na ugradnju „stentova“ (implantat koji se ugrađuje u krvnu žilu) u KBC Zagreb prevozi između 52-56 slučajeva, što znači da je u proteklom razdoblju zbrinuto više od 400 pacijenata koji su, sukladno dijagnostičkim pretragama, bili u indikaciji za ugradnju „stenta“.
Važno je naglasiti da pravodobna intervencija Tima HMP na terenu i prijevoz u KBC Zagreb na ugradnju „stenta“ znači i izbjegavanje težih posljedica po pacijenta (smrtnost, trajni invaliditet).
Kako je Projekt zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda zdravstveni nad standard, nije financiran od strane HZZO-a, stoga je Županija u proračun za 2014. godinu uvrstila ovaj program sa 400.000,00 kn, koje se doznačavaju Zavodu za hitnu medicinu BBŽ u 12 jednakih rata.
Mjesečni iznos od 33.334,00 kn pokriva troškove pripravnosti Tima HMP.
Program se odvija provođenjem pripravnosti medicinskog tima u kojoj sudjeluju dva doktora medicine, dvije medicinske sestre / medicinska tehničara i dva vozača kroz 24 sata dnevno (u turnusima po 12 sati), tijekom svih dana u godini, a prema rasporedu koji mjesečno utvrđuje rukovoditelj središnje službe za medicinske poslove.

   Povratak na sve projekte