Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije

Kartografi


  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2012.
Dodano: 02. 07. 2012.
Dodano: 03. 07. 2012.

Grafički dio


  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2012.

Grafički dio


  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2012.

Prostorni plan BBŽ - izmjene i dopune 3


  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2012.
Dodano: 02. 07. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.
Dodano: 14. 12. 2012.