Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Prosvjeta, kultura i šport Županije

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)

Djeca i mladi prepoznati su kao jedna od četiri velike skupine u najvećem riziku od siromaštva. U doba ekonomske krize djeca postaju posebno osjetljiva populacija s obzirom na to da se javlja povećan rizik od siromaštva obitelji i smanjivanje javnih izdataka. Zbog toga djeca koja žive u uvjetima siromaštva i u riziku su od socijalne isključenosti, posebno ovise o javnim i državnim politikama koje im trebaju omogućiti pristup društvenim resursima.

Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.) za sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Vrijednost projekta je 1.318.156,22 kn, a vrijeme trajanja 10 mjeseci.

Projektom je osiguran obrok za 1277 učenika polaznika 21 osnovnih škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovim projektom se kroz partnerstvo Bjelovarsko-bilogorske županije i škola želi osigurati djeci polaznicima osnovnih škola, a koja su članovi socijalno ugroženih obitelji prehranu tijekom boravka u školi, te im na taj način unaprijediti kvalitetu života.

   Povratak na sve projekte