Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Prosvjeta, kultura i šport Županije

Energetska obnova obrazovnih institucija na području Bjeloavrsko-bilogorske županije

Na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanje“ prijavljeno je 11 projektnih prijedloga na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Temeljem dostavljenih odluka vidljivo je da će svih 11 projekata biti financirano u iznosu od 60% prihvatljivih troškova od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređnja.

Ukupna vrijednost prijavljenih projektnih prijedloga iznosi 26.606.589,94 kuna, odobrena sredstva temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznose 13.684.135,65 kuna. Preostali iznos za sufinanciranje od 12.922.391,65 kuna kao osnivač i prijavitelji prijavili smo na Natječaj Fonda za sufinanciranje EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Prilikom pripreme projekata jedinice lokalne samouprave iskazale su spremnost sudjelovati u financiranju projekata koji se provode na njihovom području, stoga možemo računati i na njihova sredstava.

Tako će se u Fazi II Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanje obnoviti zgrade OŠ Štefanje, PŠ Pavlovac, PŠ Međurača, PŠ Severin, OŠ Trnovitički Popovac, GŠ B. Bjelinskog Daruvar, PŠ Predavac, OŠ I.N. Jemeršića, SŠ B. Kašića i sportska dvorana u G. Polju, OŠ Garešnica, PŠ Zdenčac i PŠ Hrastovac.

   Povratak na sve projekte

„UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE, FAZA III“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Svjesni činjenice kako odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti kvalitetno obrazovanje, te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo i osobno ostvarenje, Bjelovarsko–bilogorska županija prijavila je u 2017. godini projekt „Uz potporu sve je moguće, faza III“ na javni poziv Europskog socijalnog fonda „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 01. rujna 2017. godine za navedeni projekt u trajanju 48 mjeseci, odnosno 4 godine. Bjelovarsko-bilogorska županija kao prijavitelj projekta isti sufinancira sa iznosom 5%, odnosno 489.259,44 kn, a 15 osnovnih i 6 srednjih škola sudjeluju kao partneri.

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Putem projekta „Uz potporu sve je moguće, faza III“ vrijednog 9.785.188,80 kn (od čega su 9.295.929,36 kn bespovratna sredstva), osigurano je 54 pomoćnika i stručno komunikacijskih posrednik za 58 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko–bilogorske županije kroz 4 godine. Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece i mladih ljudi, a njihovo osnaživanje zahtijeva  dodatne i specifične mehanizme. Stoga je Bjelovarsko-bilogorska županija, putem navedenog projekta, omogućila učenicima koji imaju znatne razvojne teškoće, da se uz rehabilitacijsku i stručnu profesionalnu potporu uspješno uključe u sustav odgoja i obrazovanja u sredini u kojoj žive.

Poboljšanje u postizanju odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju u njihovoj sredini, izjednačava njihove mogućnosti za potpuno uključivanje i osposobljava ih za samostalan život i rad.


Osnovne škole partneri na projektu:
1. OŠ Slavka Kolara Hercegovac
2. OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac
3. OŠ Garešnica
4. OŠ Velika Pisanica
5. OŠ Rovišće
6. OŠ Veliko Trojstvo
7. OŠ Štefanje
8. OŠ Đulovac
9. OŠ Ivanska
10. OŠ I.N.Jemeršića Grubišno Polje
11. OŠ Vladimira Nazora Daruvar
12. OŠ Čazma
13. ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar
14. ČOŠ J. R. Končanica
15. OŠ Mirka Pereša Kapela


Srednje škole partneri na projektu:
1. Tehnička škola Daruvar
2. Srednja škola Čazma
3. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
4. Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica
5. Obrtnička škola Bjelovar
6. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar

 

 

   Povratak na sve projekte

POMOĆNICI U NASTAVI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Bjelovarsko-bilogorska županija u školskoj godini 2017./2018. osigurala je pomoćnike u nastavi za šest učenika u pet osnovnih i jednoj srednjoj školi, koji istu potporu nisu ostvarili putem ostalih projekata. Kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva kao i svih drugih učenika, Bjelovarsko-bilogorska županija je u tu svrhu izdvojila sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna.
   Povratak na sve projekte

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)

Projekt sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije

Djeca i mladi prepoznati su kao jedna od četiri velike skupine u najvećem riziku od siromaštva. U doba ekonomske krize djeca postaju posebno osjetljiva populacija s obzirom na to da se javlja povećan rizik od siromaštva obitelji i smanjivanje javnih izdataka. Zbog toga djeca koja žive u uvjetima siromaštva i u riziku su od socijalne isključenosti, posebno ovise o javnim i državnim politikama koje im trebaju omogućiti pristup društvenim resursima.

Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.) za sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Vrijednost projekta je 1.327.857,00 kn, a vrijeme trajanja 10 mjeseci.

Projektom je osiguran obrok za 1.304 učenika polaznika 21 osnovnih škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovim projektom se kroz partnerstvo Bjelovarsko-bilogorske županije i škola želi osigurati djeci polaznicima osnovnih škola, a koja su članovi socijalno ugroženih obitelji prehranu tijekom boravka u školi, te im na taj način unaprijediti kvalitetu života.
 

   Povratak na sve projekte

OŠ MATE LOVRAKA – UREĐENJE POTKROVLJA U KNJIŽNICU I INFORMATIČKU UČIONICU

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Programa podrške materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekta ulaganja u školske objekte. Bjelovarsko-bilogorska županija je prijavila OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac te je Ministarstvo odobrilo potprojekt pod nazivom OŠ Mate Lovraka - Projekt uređenja potkrovlja u knjižnicu i informatičku učionicu.

Ukupna vrijednost projekta je 638.627,35 kuna, od čega je udio sufinanciranja Ministarstva 250.000,00 kuna dok razliku od 388.627,35 kuna snosi Bjelovarsko-bilogorska županija.

Projektom preuređenja potkrovlja u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac u knjižnicu i informatičku učionicu škola će neiskorišten prostor pretvoriti u koristan, a postojeći osuvremeniti i proširiti. Škola će projektom dobiti suvremenu školsku knjižnicu i informatičku učionicu te će se oslobođeni prostor, koji je do prenamjene bio u funkciji knjižnice, proširiti u  blagovaonicu i vrtić (također u sklopu zgrade škole). Time se ostvaruju višestruke koristi kako za ciljanu skupinu tako i za stanovništvo općine u ukupnosti.

                

 

„Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Bjelovarsko-bilogorske županije“
   Povratak na sve projekte

CENTAR IZVRSNOSTI ZA MATEMATIKU

Bjelovarsko-bilogorska županija kao druga Županija u Hrvatskoj upustila se u projekt Centra izvrsnosti. Za početak krenulo se s Centrom izvrsnosti za matematiku koji je krenuo s radom u prostorijama bjelovarske Gimnazije. Na taj način želi se popularizirati matematika, ali i omogućiti nadarenim učenicima kvalitetnije i brže napredovanje. Za projekt Centra izvrsnosti Županija planira izdvojiti ove godine 150 tisuća kuna, dok će nagodinu ta sredstva biti i veća.

Projektom Centra izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorska županija želi da se kroz rad s talentiranim učenicima, kroz investiciju u učenike i profesore  dođe do izvrsnosti koja je mjerljiva. Na taj način očekuje se da Bjelovarsko-bilogorska županija i njeni učenici skoče na ljestvici znanja, a samim tim i postižu bolje rezultate na državnim i svjetskim natjecanjima.

  Dokumenti za download
Dodano: 03. 11. 2014.
   Povratak na sve projekte

ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RUŽIČKE KONČANICA

Rekonstrukcija vanjske površine zgrade izradom fasadnog toplinskog sustava i postavljanje termo izolacije na zgradi Područne škole Daruvarski Brestovac

Ravnatelj Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica aplicirao je Projekt rekonstrukcije vanjske površine zgrade izradom fasadnog toplinskog sustava i postavljanje termo izolacije na zgradi Područne škole Daruvarski Brestovac na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je sufinanciranje Projekta u iznosu 43.000,00 kuna. Sukladno uvjetima natječaja Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač škole pomogla je u realizaciji projekta.
Glavni cilj projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje. Smanjena potrošnja energije u konačnici znači manje troškove za Češku osnovnu školu Josipa Ružičke Končanica. Projekt će također utjecati na smanjenje emisije CO2. U svemu će najviše uživati učenici koji će koristiti uređeni prostor.

   Povratak na sve projekte

„Muzikoterapija u radu s mladima“

U sklopu provedbe Projekta „Učenici s rizikom u različitim područjima i učinkoviti načini pružanja psihološke i pedagoške podrške u školi“ održan je 27. rujna 2012. godine u Obiteljskom centru BBŽ jednodnevni seminar „Muzikoterapija u radu s mladima“. Seminar, koji je bio namijenjen članovima projektnog tima iz Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ i Obiteljskog centra, održala je ugledna hrvatska muzikoterapeutkinja Slavica Bevanda.

Na seminaru su budući voditelji radionica dobili temeljna teorijska i praktična znanja o muzikoterapiji (osnove muzikoterapije, elementi transakcijske analize i neurolingvističkog programiranja, prikazi, uvježbavanje i analiza tehnika za rad s mladima) koja će im pomoći u kreiranju radionica za mlade, njihove roditelje i nastavnike. Na seminaru su učestvovali profesori Glazbene škole „Vatroslava Lisinskog“: Sonja Štefanac, Zlatko Strčić, i Alida Sokolović, djelatnice Obiteljskog centra Renata Sedlanić, Kristina Kanis Uldrijan i Romana Misir, te dvije studentice Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje će se priključiti projektnom timu: Iva Grgić i Sandra Braun.
Sudjelovanje na seminaru je svima bilo osobno i profesionalno dragocjeno iskustvo. Sudionici seminara stekli su nova znanja, dobili nove „alate“ i ideje, osvijestili različitosti i sličnosti profesija. Nakon što se na najljepši mogući način – glazbom zakoračilo u Projekt, slijedi prvi posjet poljskim partnerima tijekom kojeg će se dogovoriti detaljna provedba Projekta i upoznati se s  njihovim obrazovnim i savjetodavno-preventivnim sustavima te radom ustanova i institucija.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve projekte

PROJEKT COMENIUS REGIO PARTNERSTVO

Bjelovarsko – bilogorskoj županiji je odobren projekt „Students at risk in different areas and the effective ways of providing them with psychological and pedagogical support at school“ Agencije za mobilnost i programe Europske Unije, u sklopu Potprograma Comenius Regio u partnerstvu sa poljskim gradom Koszalinom. Osim Bjelovarsko-bilogorske županije kao nositelja, partneri sa naše strane su Glazbena škola Vatroslav Lisinski i Obiteljski centar Bjelovarsko – bilogorske županije, a sa poljske strane, osim grada Koszalina, partneri na projektu su i njihova Gimnazija br.6 i Psihološko-pedagoška poliklinika iz Koszalina.

Vrijednost projekta iznosi 36.700 eura, te je u tijeku potpisivanje Ugovora Bjelovarsko-bilogorske županije sa Agencijom za mobilnost i  programe Europske Unije. U rujnu 2012. godine kreće implementacija projekta, a jedna od prvih aktivnosti je odlazak predstavnika Županije i naših partnera na projektu u Poljsku.
Projekt uključuje istraživanje i razvoj metoda utjecaja na mlade koji imaju potrebu za psihosocijalnom podrškom u adolescenciji, podrške obitelji i pokretanja promjena u socijalnom okruženju adolescenata. Partnerstvo, koje uključuje nastavnike, savjetnike, terapeute, trenere, psihologe, defektologe, radne terapeute pokušat će utjecati na mlade s problemima i teškoćama u područjima razvoja osobnosti, raspoloženja, prehrane, mladima u riziku od ovisnosti o opojnim drogama, kao i one kojima prijeti zanemarivanje i socijalna isključenost. Aktivnosti će također biti usmjerene na učenike srednje škole koji doživljavaju različite vrste školskih problema, uključujući krize razvojne dobi i obiteljske probleme.
U svakoj suvremenoj školi postoje učenici koji imaju problema s osobnosti, promjenom raspoloženja i poremećajima prehrane, tjeskobom, te koji su u opasnosti od ovisnosti o drogama koje mijenjaju svijest - to su karakteristične pojave u dobnoj skupini 14 - 18 godina starosti.  Istodobno obitelji, nastavnici i profesori su nemoćni u takvim situaciji. Stoga, pomoć stručnjaka, ljudi koji se bave psihološkom i pedagoškom pomoći, danas postaje neophodna. Naglasak bi trebalo staviti na obnovu ispravnih odnosa unutar obitelji, te odnosa između učenika i nastavnika (učitelja).
Projekt ima za cilj poduprijeti kompetencije obitelji tih učenika i njihovih nastavnika kroz treninge i radionice. Projekt će omogućiti usporedbu, razmjenu prakse i korištenje dokazanih i učinkovitih načina rada između Gimnazjum br 6 i Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna iz Koszalina u Poljskoj i Glazbene škole "Vatroslav Lisinski" i Obiteljskog centra Bjelovarsko - bilogorske županije iz Bjelovara u Hrvatskoj. Sudjelovanje lokalnih i regionalnih prosvjetnih vlasti u ovom pothvatu dati će priliku za promociju stečenog iskustva i prakse u drugoj zemlji, kao i promociju lokalne zajednice i regije.

Regio partnerstva promiču suradnju odgojno-obrazovnih ustanova te lokalnih ili regionalnih vlasti koje se bave obrazovanjem. Potiču regije na razmjenu primjera dobre prakse, razvijanje metoda održive suradnje i jačanje europske dimenzije u obrazovanju.
U Regio partnerstvu sudjeluju dvije regije od kojih svaka mora uključiti lokalnu ili regionalnu vlast, barem jednu školu i barem jednog lokalnog partnera (npr. sportski klub, muzej, poslodavca, itd.). Glavna svrha ovog partnerstva nije direktno uključivanje učenika u aktivnosti već razvoj škola  i uspostava održive suradnje među regijama.
Comenius Regio partnerstva namijenjena su suradnji regija na projektima iz područja obrazovanja. Prijavu podnosi općina, grad ili županija. Comenius Regio partnerstva traju 2 godine.
Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije je imala ulogu na projektu   kao tehnička pomoć i podrška pri pisanju projekta, te pri traženju partnera iz zemalja Europske Unije. Partnera smo tražili preko  baze partnera web stranice Europske Komisije, te preko Agencije za mobilnost i programe Europske Unije. Nakon dvomjesečne potrage, uspjeli smo ga i pronaći, i to  u Poljskoj.

Europska suradnja će se poticati u ovom projektu kroz primjenu i promicanje primjera dobre prakse i metoda obrazovnih i didaktičkih programa u partnerskim institucijama, te kroz poticanje nastavnika ostalih škola u regiji da se bave europskim obrazovnim programima.

 

 

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.
 

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 12. 2012.
   Povratak na sve projekte