Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Protupožarna zaštita i spašavanje

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije

Postupak izrade procjene rizika mora biti u skladu s HRN ISO 31000:2012 - Upravljanje rizicima - Načela i smjernice, služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti već uspostavljenih (postojećih) mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i uspostavljanje/definiranje novih. ...

ODLUKA - o mjerama čuvanja i zaštite šuma

Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite šuma, provođenja šumskog reda, zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište u vlasništvu šumoposjednika u cilju zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu. Mjere zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu su mjere koje se moraju ...

Analiza sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016.g.

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” br. 10/13-pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Analizu stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu ...

Plan razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017.g.

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” br.10/13-pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Plan razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu ...