Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Radna tijela - KONTAKTI

SAVJET ZA ZDRAVLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE1. OPĆA BOLNICA BJELOVAR - Gordana Kesić-Valpotić, dr. med. - predsjednica - Mihanovićeva 8 , 43000 Bjelovar, gordana.valpotic@obbj.hr

2. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BBŽ - dr. Vladimir Halauk – zamjenik predsjednice - Matice hrvatske  15, 43000 Bjelovar, uprava@zzjz-bjelovar.hr

3. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - Đurđica Ištef Benšić - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, distefbensic@bbz.hr

4. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - Jasmina Radojčić - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, jasmina.radojcic@bbz.hr

5. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - Snježana Mišir - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, snjezana.misir@bbz.hr

6. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - Mihaela Potak - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, mihaela.potak@bbz.hr

7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BBŽ - Iva Manestar Hlebec, dr. med. - članica - Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, ivamanestar@gmail.com

8.  SPECIJALNA BOLNICA „DARUVARSKE TOPLICE“ - Marcel Medak - član - Julijev park 1, 43500 Daruvar, ravnatelj@daruvarske-toplice.hr

9.  DOM ZDRAVLJA BBŽ - Gordana Knežević – Miličić dr. med.- članica - Mohorovičićeva bb, 43000 Bjelovar, knezevicmilicic@gmail.com

10. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE - mr. sc. Marija Švub, dr. stom. - članica - Nikole Jurišića 11, 43000 Bjelovar, stom.ord.svub.m@bj.t-com.hr

11.  GRAD BJELOVAR - Lidija Novosel - članica - Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, zam.gradonacel2@bjelovar.hr

12.  Dragica Vodvarka - članica - Rastovac 17, 43290 Grubišno Polje, matica.umirovljenikagp@gmail.com

13.  OPĆA BOLNICA BJELOVAR - Goran Povh, dr. med. – član - Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, goran.povh@obbj.hr

14.  Željka Ferenčak - članica - Preradovićeva 4, 43000 Bjelovar, zeljka.ferencak@gmail.com

15.  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR - Renata Sedlanić - članica - Masarykova 8, 43000 Bjelovar, renata.sedlanic@oc-bbz.hr

16.  DOM ZA ODRASLE OSOBE BJELOVAR - Gordana Ded - članica Don Frane Bulića 5a, 43000 Bjelovar, dompboo@bj.t-com.hr

17.  OPĆA BOLNICA BJELOVAR - Hrvoje Pokos - član Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, glavna.sestra@obbj.hr

18.  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području BBŽ - Anđela Predavac - članica - Jezerska ulica 28, 43000 Bjelovar

19.  OPĆA BOLNICA BJELOVAR - Miroslav Pranjić - član - Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar

  Dokumenti za download
Dodano: 13. 09. 2016.
   Povratak na sve informacije o pravima pacijenata