Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

ZAPISNIK 3. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih BBŽ: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Iva Vrabac, Danijela Sinković i Katarina Račan ...

POSLOVNIK Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbora predsjednika Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u ...

ZAPISNIK 2. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Pavleković, Iva Vrabac, Danijela Sinković, Matija Bjelopera, Vedran Birt i Katarina Račan (zamjenik Miroslave Marčec). Osim članova Odbora ...

ZAPISNIK 1. (konstituirajuće) sjednice Savjeta mladih

Nazočni članovi Savjeta mladih: Donovan Pavleković, Miroslava Marčec, Čoić Dražen, Danijela Sinković, Petra Vinicki, Emina Maronić, Vedran ...

O D L U K A o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 07/14) na 1. ...

O D L U K A o izboru predsjednika Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 07/14) na 1. ...

RJEŠENJE o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/13 – Pročišćeni tekst) Županijska skupština ...

O D L U K A o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) i uređuje sastav, izbor članova, ...

Prvi  < 2 3 4 5 >