Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

ZAPISNIK 5. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Sabina Oltra, Iva Vrabac, Danijela Sinković i Hrvoje Mesar. Osim članova ...

ZAPISNIK 4. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih BBŽ: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Sabina Oltra, Iva Vrabac, Danijela Sinković i Katarina Račan (zamjenica ...

Izvješće o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je u skladu sa Zakonom o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i na temelju Odluke o osnivanju ...

OBUKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

U vijećnici Bjelovarsko – bilogorske županije održana je obuka za predstavnike županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih. Obuku je ...

PROGRAM RADA Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Program) temelji se na Zakonu o savjetima mladih i Odluci o ...

ZAPISNIK 3. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih BBŽ: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Iva Vrabac, Danijela Sinković i Katarina Račan ...

POSLOVNIK Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbora predsjednika Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u ...

ZAPISNIK 2. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Pavleković, Iva Vrabac, Danijela Sinković, Matija Bjelopera, Vedran Birt i Katarina Račan (zamjenik Miroslave Marčec). Osim članova Odbora ...

Prvi  < 2 3 4 5 >