Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2016.
Travanj
18

Izvješće o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je u skladu sa Zakonom o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije koju je Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela na 7. Sjednici održanoj dana 18. rujna 2014. godine.

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je kao savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Bjelovarsko-bilogorske županije (BBŽ).
Savjet mladih promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području BBŽ i cilj mu je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih