Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2014.
Rujan
18

O D L U K A o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) i uređuje sastav, izbor članova, konstituiranje, mandat, djelokrug rada kao i način rada i suradnje Savjeta mladih sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom i županom Bjelovarsko-bilogorske županije.Odlukom se uređuje i način financiranja rada i programa Savjeta mladih, osiguravanje prostornih uvjeta i drugih uvjeta za rad mladih kao i druga pitanja važna za rad Savjeta mladih.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Mladi u smislu ove Odluke su osobe sa prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije za koji se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života i kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta i zamjenika člana Savjeta mladih.
Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, te isto toliko zamjenika članova.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih