Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2015.
Svibanj
22

POSLOVNIK Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbora predsjednika Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet) i njegovog zamjenika, prava, obveze i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata Savjeta, sazivanje, rad i tijek sjednica, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Konstituirajuća sjednica Savjeta se saziva na način i u rokovima utvrđenim Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije, a Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i dužnosti predsjednika Savjeta u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih