Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2018.
Ožujak
30

PROGRAM ZA MLADE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 2018.-2020.

Projekt Bjelovarsko – bilogorske županije „Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2018. - 2020. godine” proveden je u partnerstvu sa Savezom za pravedno društvo, Bjelovarskim centrom za razvoj civilnoga društva i Centrom za civilne inicijative iz Zagreba, a sufinanciralo ga je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Suradničke organizacije na projektu bile su Udruga studenata Bjelovarsko – bilogorske županije, Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu - Impress iz Daruvara, Udruga Zdravi grad iz Splita i Savjet mladih Bjelovarsko – bilogorske županije.

Krajem lipnja 2016. godine Bjelovarsko-bilogorska županija pozvala je tri partnerske i tri suradne  organizacije, sve aktivne u području razvoja civilnoga društva i aktivizma mladih na području Županije ali i šire, na razini cijele Republike Hrvatske na zajedničku prijavu projektnog prijedloga Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s tri jednako važna posebna cilja:

1. Poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema kroz sudjelovanje u izradi programa i aktivnu ulogu u njegovoj provedbi.

2. Podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici kroz aktivno sudjelovanje udruga mladih i za mlade u programu, kako donošenju tako i provedbi.

3. Poticanje organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih gdje direktan utjecaj na ostvarenje ovog posebnog cilja ima samo donošenje i usvajanje županijskog programa za mlade koji će definirati sve potrebne prioritete i mjere za Bjelovarsko bilogorsku županiju kako bi mladi imali više informacija i znanja o pristupu institucijama u zdravstvu, kulturi, obrazovanju, području zapošljavanja i samozapošljavanja te aktivno sudjelovali u kreiranju lokalnih i regionalnih politika bitnih za život mladih.

  Dokumenti za download
Dodano: 30.03.2018.
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih