Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2015.
Travanj
6

ZAPISNIK 1. (konstituirajuće) sjednice Savjeta mladih

Nazočni članovi Savjeta mladih: Donovan Pavleković, Miroslava Marčec, Čoić Dražen, Danijela Sinković, Petra Vinicki, Emina Maronić, Vedran Birt, Anamarija Toplak, Iva Vrabac, Matija Bjelopera. Nazočni zamjenici članova Savjeta mladih: Martina Račan, Katarina Račan, Pehaček Dejan, Lora Krčmar, Lorena Palošika, Marija Zlatić, Hrvoje Mesar, Hrvoje Sabol, Lucija Pranjić i Sabina Oltra. Osim članova Odbora, sjednici su prisustvovali: Marijan Coner – predsjednik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Damir Bajs – župan Bjelovarsko- bilogorske županije, Lidija Brkić – pročelnica Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove, Daliborka Vrankić Horvat – v.d. pročelnice Kabineta župana, Stjepan Kos – referent za civilno društvo i Endi Jurić – savjetnica za pravne poslove i poslove Županijske skupštine.

Dnevni red:
 

1. Utvrđivanje  kvoruma  na  konstituirajućoj  sjednici  Savjeta  mladih  Bjelovarsko- bilogorske županije;

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;

3. Razno.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih