Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2020.
Svibanj
14

ZAPISNIK 2. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

održane dana 20. svibnja 2019. godine u 14.00 sati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi i zamjenici članova Savjeta mladih: Kristian Koščak, Dijana Kirin, Hana Kuharski, Danko Tomašek, Ana Weller, Helena Vinceković, Uršula Frčo i Matea Ivanković.
Osim članova Savjeta mladih sjednici su prisustvovali: Bojana Hribljan – zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije i Stjepan Kos – referent za civilno društvo.
Predsjednik Savjeta mladih Kristian Koščak utvrdio je kvorum, odnosno nazočnost valjanog broja članova i zamjenika članova za odlučivanje.

Zatim je predložen i nakon dopune usvojen sljedeći dnevni red:
1.  Prihvaćanje zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Savjeta mladih BBŽ
2.  Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih BBŽ
3.  Program rada Savjeta mladih BBŽ
4.  Izvještaj sa 3. kongresa  Savjeta mladih RH
5.  Razno

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih