Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

2015.
Rujan
30

ZAPISNIK 3. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih BBŽ: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Iva Vrabac, Danijela Sinković i Katarina Račan (zamjenik Miroslave Marčec). Osim članova Odbora sjednici je prisustvovao i gosp. Stjepan Kos – referent za civilno društvo i Daliborka Vrankić Horvat – pročelnica Kabineta župana.

Dnevni red

1. Usvajanje programa rada Savjeta mladih BBŽ za 2016. godinu

2. Informiranje o edukaciji članova Savjeta mladih

3. Razno

  Dokumenti za download
   Povratak na sve vijesti - Savjet mladih