Uvodna riječ
15. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

15. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2103/1-01-16-1
Bjelovar, 15. lipnja 2016.

 


                               

 Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
15. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 20. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
-davanje svečanih prisega članova Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra izvrsnosti za matematiku i Centra izvrsnosti za engleski jezik Bjelovarsko-bilogorske županije u školskoj godini 2015./2016.;
5. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini;
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
8. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine;
9. Donošenje Odluke o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina na distribucijskom području Daruvar, Garešnica, Veliko Trojstvo i Šandrovac;
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
11. Donošenje Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini;
12. Donošenje:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
b) Smjernica za organizaciju i  razvoj sustava civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine;
c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
13. Donošenje Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
b) Plana zaštite od požara Bjelovarsko-bilogorske županije;
c) Izvješća o stanju zaštite od požara na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
15. Donošenje Odluke o proglašenju Opće bolnice Bjelovar zdravstvenom ustanovom od posebnog interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Bjelovar u 2015. godini;
b) Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZU Ljekarna Bjelovar 2015. godini;
c) Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o poslovanju u periodu 01.01. do 31.12.2015. godine;
d) Financijskih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj – prosinac 2015. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice”;
e) Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
f) Izvješća o poslovanju  Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
18. Donošenje Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2015. godini;
19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2015. godini;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2015. godinu;
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana i Plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
b) Godišnjeg Programa rada i Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016., te projekcija za 2017. i 2018. godinu;
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u školskoj 2015./16. godini;
25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
26. Izbor i imenovanja;
27. Razno.


  Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točke 2. i 26. koje će se dostaviti naknadno.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine