Uvodna riječ
15. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

15. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


KLASA: 021-05/19-01/5
URBROJ: 2103/1-01-19-02
Bjelovar, 05. prosinca 2019.

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 7/18 – pročišćeni tekst),
 

sazivam
15. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 10. prosinca 2019. godine (utorak) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u uredu zamjenika župana,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u velikoj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:


1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu u:
a) zdravstvu;
b) socijalnoj zaštiti;
c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;
d) kulturi;
e) školstvu;
3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
4. Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu u:
a) zdravstvu;
b) socijalnoj zaštiti;
c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;
d) kulturi;
e) školstvu;
f) djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja;
5. Donošenje:
a) Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu, projekcije za 2021. i 2022. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;
c) Odluka o raspodjeli poslovnog rezultata Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
6. Donošenje Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;
7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije;
8. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
9.  Donošenje Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na podurčju Bjelovarsko-bilogorske županije;
10. Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2020. godini;
11. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Bjelovarsko-bilogorskih voda društva s ograničenom odgovornošću;
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor Daruvar za izdavanje bjanko zadužnica ukupnog iznosa do 2.200.00,00 kuna;
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje dodatka ugovora o dugoročnom kreditu Bjelovarsko-bilogorske županije za dvoranu Velika Pisanica;
14. Donošenje Odluke o predfinanciranju projekata energetske obnove Osnovne škole Garešnica;
15.   Donošenje Zaključka:
a) o prihvaćanju Izvješća o realizaciji projekata iz fondova Europske unije u 2018. godini;
b) o prihvaćanju Izvješća o dodjeli bespovratnih potpora Bjelovarsko-bilogorske županije za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2018. godini;
16.   Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2020. godini;
17. Donošenje :
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;
18. Donošenje Odluke o prestanku djelovanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije;
19. Donošenje Odluke o povratu viška prihoda uplaćenih u proračun Bjelovarsko-bilogorske županije, Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju;
20. Donošenje Zaključka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2019. na razdoblje 2011.-2020. godine;

Materijali za 7. točku dnevnog reda dostaviti će se naknadno.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, te da potvrde svoj dolazak ili eventualnu spriječenost na mail adresu: lidija.sinko@bbz.hr ili na broj telefona 043/221-906.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mario Preskočil

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine