Uvodna riječ
16. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

16. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA


KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2103/1-01-20-02
Bjelovar, 04. ožujka 2020.

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 7/18– Pročišćeni tekst i 10/18),

sazivam
16. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 10. ožujka 2020. godine (utorak) u 10,00 sati

 

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)


Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 9,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u uredu zamjenika župana,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o prestanku mandata člana Županijske skupštine i određivanje zamjenika za člana Županijske skupštine;
- davanje svečane prisege člana/ice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine;
5. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Izmjena i dopuna Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Aneksa 06 ugovora o dugoročnom kreditu Bjelovarsko-bilogorske županije za dvoranu Velika Pisanica;
7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine;
8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije;
9. Donošenje:
a) Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije u poslovne knjige Osnovne škole I. Nepomuka Jemeršića, Grubišno Polje;
b) Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije u poslovne knjige Srednje škole Bartola Kašića, Grubišno Polje;
c) Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije u poslovne knjige Osnovne škole I. Nepomuka Jemeršića, Grubišno Polje;
10. Donošenje Odluke o prijenosu prava građenja na k.č.br. 305/2 i 1841/1 k.o. Tkon u korist Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj;
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu;
12. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2019. godini;
15. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini;
16. Donošenje  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti Ravnateljici Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi;
19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora;
20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar;
21. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;
22. Izbor i imenovanja.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točke 2., 10. i 21. koji će se dostaviti naknadno.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, te da svoj dolazak potvrde na mail: lidija.sinko@bbz.hr ili na broj telefona 043/221-906.


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mario Preskočil

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 03. 2020.
Dodano: 04. 03. 2020.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine