Uvodna riječ
17. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

17. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/16-01/4
URBROJ: 2103/1-01-16-2
Bjelovar, 06. prosinca 2016.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
17. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 13. prosinca 2016.  godine (utorak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- HSS – Braće Radić u sobi broj 37 (I. kat)

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu u:
a) školstvu;
b) kulturi;
c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;
d) zdravstvu;
e) socijalnoj zaštiti;
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
4. Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu u:
a) školstvu;
b) kulturi;
c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;
d) zdravstvu;
e) socijalnoj zaštiti;
5. Donošenje:
a) Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu, projekcije za 2018. i 2019. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
c) Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu;
6. Donošenje Rezolucije vezane uz emitiranje Županijske panorame – dopisništva HRT-a Bjelovar u Informativnom programu Hrvatske radiotelevizije;
7. Donošenje:
a) Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju dionica društva Ceste d.d. Bjelovar;
b) Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje Ugovora o prodaji dionica društva Ceste d.d. Bjelovar;
8. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena  i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji projekata iz fondova Europske unije u 2015. godini u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera potpora poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2016. godini;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada te Domovinskog rata i antifašističke borbe za 2015. godinu;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
14. Donošenje:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
15. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Nova Rača;
18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti:
a) Osnovnoj školi Slavka Kolara Hercegovac za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava građenja s Općinom Hercegovac;
b)  Osnovnoj školi Sirač na Odluku o prodaji stana u vlasništvu škole;
19. Donošenje Zaključka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2016. na razdoblje od 2011. – 2017. godine;
20. Razno.
  Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine