Uvodna riječ
19. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

19. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ: 2103/1-01-17-1

Bjelovar, 12. travnja 2017.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                  

                  

                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

 

sazivam

19. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 19. travnja 2017. godine (srijeda) u 10,00 sati

 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

 

                   - HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,

                   - SDP i SU u maloj vijećnici,

                   - HNS u uredu zamjenika župana,

                   - HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,

                   - HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

                   - HSS – Braće Radić u sobi broj 37 (I. kat)

                  

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

 Dnevni red:

 

  1.         Aktualni sat;

  2.         Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;

  3.         Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za reprogram dugoročnih kredita Bjelovarsko-bilogorske županije;

  4.         Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar;

  5.         Donošenje Prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune mreže srednjih škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;

  6.         Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;

  7.         Donošenje Očitovanja na prijedlog za promjenu područne pripadnosti naselja Stara Ploščica u Općini Ivanska;

  8.         Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije;

  9.         Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada i financijskog plana Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2017. godinu;

10.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana i plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;

11.       Donošenje:

a)      Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Berek za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava građenja s Općinom Berek;

b)      Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo na Odluku o osnivanju prava građenja radi rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima i prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava građenja;

12.       Razno.

 

                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 

                

 

                

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                      Marijan Coner, v.r.

 

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine