Uvodna riječ
2. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

2. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2103/1-01/17-01
Bjelovar, 30. lipnja 2017.


                               
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
2. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 6. srpnja 2017. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu zamjenice župana,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2017. godine;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2016. godini;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2016. godinu;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2016. godini;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o poslovanju u periodu 01.01. do 31.12.2016. godine;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Bjelovar u 2016. godini;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj – prosinac 2016. godine Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja poslovanja ZU Ljekarna Bjelovar 2016. godine;
15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije;
16. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2017. godinu;
17. Donošenje Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini;
18. Donošenje Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave;
19. Izbor i imenovanja;
20. Razno.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 19.  koja će se dostaviti naknadno.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine