Uvodna riječ
3. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

3. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

4. listopada 2017. godine (srijeda) u 10,00 sati

D n e v n i      r e d :
 

1. Aktualni sat;

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;

3. Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske;

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada te Domovinskog rata i antifašističke borbe za 2016. godinu;

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju kolovoz 2016. – kolovoz 2017.;

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Objedinjenog izvješća o gospodarenju otpadom na području Bjelovarsko-bilogorske županije i provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave za 2016. godinu;

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma za starije osobe “Bjelovar” za 2016. godinu i Financijskog izvještaja poslovanja za 2016. godinu;

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra izvrsnosti za matematiku i Centra izvrsnosti za engleski jezik Bjelovarsko-bilogorske županije u školskoj godini 2016./2017.;

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;

13. Izbor i imenovanja;

14. Razno.

   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine