• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
4. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

4. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/17-01/6
URBROJ: 2103/1-01/17-02
Bjelovar, 24. studenoga 2017.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
4. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 30. studenoga 2017. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu zamjenice župana,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu u:
a) zdravstvu;
b) socijalnoj zaštiti;
c) športu i rekreaciji;
d) školstvu;
3. Donošenje:
a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
4. Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu u:
a) zdravstvu;
b) socijalnoj zaštiti;
c) športu i rekreaciji;
d) kulturi;
e) školstvu;
5. Donošenje:
a) Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
c) Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
6. Donošenje:
a)  Odluke o davanju ovlaštenja Županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnica ukupnog iznosa do 1.200.000,00 kuna;
b)  Odluke o davanju ovlaštenja Županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnica ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna;
c) Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Garešnica za izdavanje bjanko zadužnica ukupnog iznosa do 3.000.000,00 kuna;
d) Odluke o davanju ovlaštenja Županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnica ukupnog iznosa do 2.700.000,00 kuna;
e) Odluke o davanju ovlaštenja Županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnica ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna;
7. Donošenje:
a) Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
b) Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
8. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
9. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu;
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu centrima za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije i Domu za starije osobe Bjelovar;
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera potpora poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2017. godini;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji projekata iz fondova Europske unije u 2016. godini;
15. Donošenje:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
b) Plana  razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
16. Donošenje Zaključka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2017. na razdoblje od 2011. – 2018. godine;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarsko-bilogorskih voda d.o.o. u 2016. godini;
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
19. Izbor i imenovanja;
20. Razno.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda. 

 

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum., v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 11. 2017.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine