Uvodna riječ
5. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

5. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2103/1-01/18-02
Bjelovar, 22. veljače 2018.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
5. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 28. veljače 2018. godine (srijeda) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu zamjenice župana,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
b)  Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
3. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti u 2017. godini;
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade na dijelu k.č.br. 3143/1 k.o. Grad Bjelovar za potrebe smještaja pravosudnih tijela;
6. Donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije”;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine;
8. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2018. – 2021. godine;
9. Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava u 2018. godini projektima prihvatljivim za financiranje iz fondova EU i nacionalnih izvora;
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2018. godinu;
11. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz županijskog Proračuna;
12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2018. godinu;
13. Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2018. godinu;
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
16. Donošenje:
a) Plana mjera za unaprjeđenje poslovanja Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju;
b) Odluke o povratu viška prihoda uplaćenih u Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Daruvarske toplice;
c) Zaključka o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2017. godine;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
19. Donošenje Programa rada i financijskog plana rada Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. za 2018. godinu;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog i financijskog plana Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2018. godinu;
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Regionalne razvojne agencije d.o.o. Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
22. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu i Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za proračunsko razdoblje 2018. – 2020. godine;
b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018., te projekcije za 2019. i 2020. godinu;
24. Donošenje Plana utroška sredstava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini;
25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
26. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
27. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
28. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;
29. Izbor i imenovanja;
30. Razno.

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.
Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 9. koja će se dostaviti naknadno.
PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum., v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 22. 02. 2018.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine