Uvodna riječ
2. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

2. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Pregledajte dokumente sa 2. sjednica Županijske skupštine BBŽ

 

KLASA: 021-05/13-01/4
URBROJ: 2103/1-01/13-01
Bjelovar, 18. srpnja 2013.
 

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),

s a z i v a m
2. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 24. srpnja (srijeda) 2013. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

 

Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, HSP AS i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU u uredu zamjenice župana,
- HSS u uredu pročelnice -tajnice Županije,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno)
- Klub nezavisnih vijećnika i HDSS u uredu pročelnika-predstojnika Ureda župana.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                D n e v n i    r e d :

1. Aktualni sat;


2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za     2012. godinu;


3. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu u:
                 a) školstvu;
                 b) športu i rekreaciji;
                 c) kulturi;
                 d) zdravstvu;
                 e) socijalnoj skrbi;

 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;


5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;


6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;


7. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;


8. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;


9. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije;


10. Donošenje Rješenja o imenovanju:
              a) Stožera zaštite i spašavanja Bjelovarsko-bilogorske županije;
              b) Zapovjedništva civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije;


11. Izbor i imenovanja:


12. Razno.  

 

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK
                                                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                                          Marijan Coner

   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine