Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Strateški dokumenti Županije

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: službenici) u obavljanju poslova svog radnog mjesta kao i međusobnim odnosima.


  Dokumenti za download
Dodano: 11. 10. 2013.
   Povratak na sve dokumente