Uvodna riječ
 

UO za za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam

Djelokrug

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj, obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva, obrtništva i regionalnog razvoja koji se odnose na:
 • praćenje stanja i organiziranja obavljanja poslova kod izrade programa razvoja gospodarstva Županije, te u svezi s tim izrađivanja izvješća i drugih analitičko stručnih materijala,
 • praćenje i proučavanje problematike vezane uz djelatnost obrta i predlaže mjere promicanja, razvoja i sustavnog unapređivanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka,
 • organiziranje i pripremu prijedloga, te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i fizičke i pravne osobe u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
 • pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa u obrtništvu, te praćenja njihova ostvarivanja,
 • primjenu mjera poticanja razvitka obrta,
 • prati stanje i osiguranje uvjeta na ostvarivanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja značajnih za županiju, osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose za stranim partnerima,
 • praćenje i analiziranje stanja u turizmu i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
 • praćenje i koordiniranje poslova iz oblasti vatrogastva i zaštite i spašavanja,
 • praćenje stanja trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije iz nadležnosti upravnih odjela,
 • sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih promocija, te izložbi strukovnih organizacija i strukovnih subjekata,
 • kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti,
 • te obavlja druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na Županijsku skupštinu