Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

UO za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine

Djelokrug

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine obavlja poslove:
 • praćenja i proučavanja problematike djelatnosti osnovnog,  srednjeg i visokog školstva,
 • pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
 • davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije u djelatnostima školstva, kulture i športa,
 • sudjelovanja u pripremi prijedloga mreža ustanova u djelatnostima školstva, športa i kulture sukladno posebnim zakonima,
 • sudjelovanja u pripremi prijedloga planova i provođenju investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u razvoju tih mreža,
 • pripreme prijedloga praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba školstva, kulture i športa,
 • vezane za praćenje i pomaganje rada udruga,
 • organizacije i provedbe natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola,
 • obavlja poslove vezane uz pitanja nacionalnih manjina, posebice što se tiče primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te pomaže radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini,
 • provođenja projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
 • obavljanja drugih poslova kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na Županijsku skupštinu