Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka o osnivanju

Gospodarsko-socijalno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije je na 2. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2010. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju Ureda za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću
Bjelovarsko-bilogorske županije

 
I.


 
                   Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Bjelovarsko-bilogorske županije osigurava obavljanje administrativnih poslova u vezi s organiziranjem i provođenjem postupka mirenja, po zahtjevu radnika i poslodavaca, a na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
 

II.

 
                   Sjedište Ureda za mirenje je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, soba br. 59 (I. kat).
 

III.

 
                   Uredovno vrijeme Ureda za mirenje je srijedom od 10,00 do 12,00 sati.
 

IV.

 
                   Ured za mirenje vodi listu miritelja za individualne radne sporove s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a na temelju prethodno ovjerenih podataka od strane Ureda za socijalno partnerstvo u RH.
 

V.

 
                   Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se u „Županijskom glasniku“.

 
KLASA: 022-05/10-01/6
URBROJ: 2103/1-09-10-8
Bjelovar, 22. studenoga 2010.
 
 
                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                 Miroslav Čačija, dipl. iur.


 

 

   Povratak na sve vijesti ureda za mirenje