Uvodna riječ
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ VIJESTI - UO ZA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

2017.
Ožujak
17

DORUČAK S HRVATSKIH FARMI

U hotelu Central u Bjelovaru održana je manifestacija „Doručak s hrvatskih farmi“ na kojoj su promovirani hrvatski proizvodi, a otvorio ju je ...

2017.
Veljača
14

SURADNJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Na poziv bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa u radnom posjetu našoj županiji boravio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ...

2017.
Veljača
13

13. MEĐUNARODNI PČELARSKI SAJAM

Proteklog vikenda na sajamskom prostoru u Gudovcu održan je 13. međunarodni Pčelarski sajam, u sklopu kojeg je održana Izložba vina i ...

2017.
Veljača
10

NIŽE KAMATE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore o kreditiranju proljetne sjetve s predstavnicima četiri komercijalne banke Privrednom ...

2017.
Veljača
8

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA NASTAVLJA S POTPORAMA ZA RAZVOJ LOVSTVA

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima i predsjednik Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Miroslav Čačija sa ...

2017.
Veljača
7

NAJAVLJEN 13. MEĐUNARODNI PČELARSKI SAJAM U GUDOVCU

Na Bjelovarskom sajmu najavljeno je održavanje 13. međunarodnog pčelarskog sajma u Gudovcu i Izložbe vina i vingoradarske opreme. Tako će se na ...

2017.
Siječanj
21

KRALJEVAČKA SUZA 2017.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs posjetio je edukativnu izložbu vina Kraljevačka suza 2017., koja se održava na području općine ...

2016.
Prosinac
27

BBŽ DODIJELILA SREDSTVA UDRUGAMA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI I PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je Ugovore o dodjeli financijskih potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja ...

 1 2 3 >  Zadnji