Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Ožujak
7

RADNI SASTANAK NA TEMU PRIPREME PROJEKTA „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE“

Grad Čazma priprema projekt vezan uz prijavu na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. Sukladno uvjetima natječaja uključene su dvije županijske institucije i to Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Osnovna škola Čazma kao partneri u projektu.

Navedene ustanove su sukladno svojim Statutima zatražile suglasnost svog osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije, za ulazak u projekt s obzirom da će isti zahtijevati financijska sredstva koje treba osigurati osnivač.

Sukladno dogovoru na radnom sastanku kod gradonačelnika Čazme Dinka Piraka Bjelovarsko-bilogorska županija je spremna poduprijeti navedeni projekt preko svojim ustanova kojima je osnivač.

Sukladno navedenom župan Bajs sazvao je radni sastanak za četvrtak 9. ožujka na kojeg je pozvao gradonačelnika Čazme Dinka Piraka, v.d. ravnateljicu Osnovne škole Čazma Gordanu Jančić, te ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Spomenku Mlinarić da se u uredu župana dogovore o daljnjim koracima vezanim uz prijavu projekta, te partnerstvo na projektu od strane županijskih ustanova.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a